תחום דיני המקרקעין


משרד עורכי הדין ניר יוסף כליף, מספק ללקוחותיו ליווי משפטי בתחום המקרקעין, המסחרי והפרטי. ניסיוננו בהבנת מורכבות התהליכים, שליטתנו בעדכוני החקיקה והרפורמות בתחום, בד בבד עם הבנה מלאה של שוק הנדל”ן, מאפשרים לנו לתת ללקוח מענה מלא ואחראי בביצוע הליכי מקרקעין.

אנו מטפלים בנושאים הבאים בתחום דיני המקרקעין

 • הסכמי מכר דירות מגורים, צמודי קרקע, קרקעות חקלאיות, מגרשים.
 • הסכמי חכירה.
 • הסכמי שכירות ושאילה, עסקי ופרטי.
 • הסכמי שיתוף במקרקעין, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תמ”א 38 (1) (2).
 • שעבודי נכסים ומימושם.
 • רישום זכויות ברשם המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, רשם המשכונות.
 • רישום וטיפול בנושא בתים משותפים.

 • איתור נכסים וניהול מו”מ.
 • טיפול ברישום ובתשלום לרשויות המס, המנהל והרשויות והמועצות המקומיות.
 • הגשה, ליווי וייצוג תביעות בתחום המקרקעין: זכויות במקרקעין, הסכמים במקרקעין, עקב נזקים בנכס או במושכר, צדדי ג’.
 • תביעות פיצויים בגין הפקעה או תכנית משביחה.
 • תביעה לפינוי מושכר.
 • תביעה לסילוק יד.
 • הליכי תכנון ובנייה, איחוד וחלוקה, זכויות בנייה, הצמדה לרכוש המשותף.