תחום דיני חברות


משרד עורכי הדין ניר יוסף כליף, מלווה ומייצג חברות וגופים עסקיים, ועדכני בכל התקנות והרגולציה הנלווים לטיפול בדיני החברות בישראל. המשרד מספק מענה משפטי מקיף ללקוחות עסקיים, ליזמים, בעלי מניות וחברי דירקטוריון ורואה חשיבות עליונה בטיפול מקצועי בצרכים הייחודיים של התאגידים הישראלים, הפרטיים והציבוריים, לכל אורך מחזור החיים שלהם.

המשרד מטפל בנושאים הבאים בתחום דיני החברות

 • רישום והקמת חברות.
 • עריכת תקנונים.
 • עריכת הסכמי מייסדים, השקעה, שותפויות ונאמנויות.
 • הגבלים עסקיים.
 • ליווי עסקאות מכר ופרויקטים.
 • הסדרים בין בעלי מניות, הסדרי תגמול ואופציות.

 • תביעות קיפוח בעל מניות המיעוט בחברה (ועושק המיעוט).
 • תביעה נגזרת, הגנה נגזרת.
 • בקשה או התנגדות להרמת מסך ההתאגדות בחברה.
 • בקשות לפירוק חברות וכינוסים.
 • ייעוץ משפטי שוטף וליווי עסקים/פרוייקטים – ריטיינר.